Aktuality

Rozloučení s deváťáky

29.06.2016 16:00
Na Obecním úřadě popřejeme našim nejstarším zdárné vykročení z lavic základní školy

Závěr školního roku

30.06.2016 08:00
a předání vysvědčení

Hlavní prázdniny

01.07.2016 07:00
Přejeme krásné, slunečné a bezpečné prázdniny a 1.9. na shledanou.

Konzultační hodiny

Každý sudý čtvrtek 15.00 - 16.45

v tomto čase jsme tu my - učitelé pro Vás - rodiče, abychom společně pomohli dětem  zvládat školní povinnosti

Neplatí v době prázdnin

Od 26.1.2015 máme ve škole rodilého mluvčího z Velké Británie. 

Věříme, že nám pomůže zdokonalit naši angličtinu.

Od 1.září 2012 pracuje na naší škole asistentka pedagoga nyní už v 6.ročníku, v letošním školním roce  máme asistentku také ve 2. a 3.ročníku.

V mateřské škole pracuje asistentka pedagoga od září 2014.

Asistenti pedagoga nejsou určeni  jen pro jednotlivé žáky, ale pro práci s celou třídou.