Obsah

Aktuality

Zahájení školního roku 3.9. 2018 v 8.00 hodin na školním dvoře. Zájemci o pondělní školní družinu (3.9.) si přihlásí oběd.

 

Matematická olympiáda - informace

Logická olympiáda - informace

Přírodovědný klokan - informace

Fyzikální olympiáda

 

Zprávy