Obsah

Prosinec

Typ: ostatní
2017

Mikuláš v naší obci

V pátek 1. prosince navštívil naši obec dětmi každoročně očekávaný Mikuláš. Žáci 1. a 2. třídy potěšili

diváky před nadílkou krátkým vystoupením.

 

Regionální turnaj soutěže FIRST LEGO League

V sobotu 2. prosinec se konalo na Přírodovědecké fakultě UP regionální kolo soutěže FIRST LEGO League 2017, což je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let, která vznikla v USA už v roce 1998. Žáci naší školy se této soutěže účastní již několik let.

Disciplíny jsou následující:

1) Robotgame

Příprava na první kolo soutěže trvá osm týdnů. Během této doby každý tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota ovládaného mikropočítačem NXT a naprogramuje jej tak, aby byl robot schopen samostatně splnit za 150 sekund co největší počet úkolů připravených na hracím plátně. Tyto úkoly i plátno jsou celosvětově jednotné, jednotná jsou samozřejmě také přesná pravidla, co robot smí a nesmí udělat.

2) Prezentace výzkumného úkolu

V rámci tématu daného ročníku si každý tým musí zvolit problém, prozkoumat jej a navrhnout jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. O výsledcích své práce pak děti porotu na soutěži informují během pětiminutové kreativní prezentace. Po ukončení prezentace kladou porotci členům týmu doplňující otázky, aby zjistili, jak děti dané problematice rozumí a jakými způsoby postupovaly.

Tématem letošního ročníku byla HYDRO DYNAMIKA. V rámci řešení výzkumného úkolu žáci navštívili zdejší čističku odpadních vod a vodojem na Příhoně – tímto by chtěli poděkovat pracovníkům čističky za odborný výklad a trpělivost, s jakou je zasvěcovali do dané problematiky. Se zpracováním úkolu letos našemu týmu také velmi pomohl i starosta Slatinic pan Mikmek, který žákům velmi ochotně zodpověděl otázky týkající se problematiky pitné vody ve Slatinicích.

3) Týmová spolupráce

V této disciplíně hodnotí soutěžní tým psychologové, kteří posuzují úroveň spolupráce a kooperace v týmu. Je to velmi důležitá součást řešení každého problému, aby se děti dokázaly domluvit, vyslechnout se navzájem, nalézt nejvhodnější řešení. Na tuto disciplínu se v podstatě nedá připravit, porotci v ní odhalí skutečnou úroveň týmových kvalit.

4) Design robota

V této disciplíně musí děti vysvětlit porotcům, jak postavily a naprogramovaly robota. Porota hodnotí inovativní řešení a technické nápady, kvalitu programů, robustnost a spolehlivost robota. Je to náročná disciplína a v mezinárodních kolech probíhá samozřejmě v angličtině, což není jednoduché ani pro mnohé dospělé. Děti to však musí zvládnout samy, kouč jim nesmí pomáhat ani do diskuse s porotou zasahovat.

V letošním školním roce naši školu úspěšně reprezentoval tým Slatinice Robots složený z úplných nováčků (Martin Vronka, Jakub Sitár, František Novák, Radek Švub, Kateřina Kaplanová, Aneta Portešová). Olomouckého turnaje se zúčastnilo 12 škol z celé Moravy a Slezska. A jak jsme dopadli? Celkově 5. místo – nejlepší základní škola (lepší než my byla pouze gymnázia – Jeseník, Hejčín, Zábřeh).

Všem „roboťákům“ blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Olympiáda v českém jazyce

Také v letošním roce se pokusili nejlepší žáci 8. a 9. ročníku překonat nástrahy zapeklitých úkolů Olympiády v českém jazyce. Nejprve si museli poradit s úkoly z mluvnice a poté se z nich stali mladí spisovatelé, kteří se snažili co nejoriginálněji zpracovat dané slohové téma. Nejvíce bodů celkově za obě části získala a 1. místo obsadila V. Antoljaková (9. třída), na 2. místě skončila E. Vilímcová a třetí se umístila J. Tomková (obě 8. třída). Blahopřejeme!

 

Svět ve 3D

V pondělí 4. prosince zavítala do naší školy interaktivní výstava prostorového vidění Svět ve 3D. Žáci se nejdříve dozvěděli něco z teorie o principu stereoskopie, různých technologických možnostech prostorového zobrazování, o hologramu, fotografování a natáčení 3D filmu. Pak už si všichni nasadili speciální polarizační brýle a díky filmu v 3D projekci se přenesli do úžasného podmořského světa a podívali se také do Afriky. Nakonec si prohlédli prostorové hologramy i vyzkoušeli speciální brýle na virtuální realitu.

 

Mikuláš ve škole

V úterý 5. prosince navštívil děti MŠ i ZŠ se svou každoroční nadílkou Mikuláš doprovázený anděly a čerty z řad žáků 8. a 9. třídy. Všem přinesl drobné sladkosti. Děti 1. stupně se mu odměnily krásnými básničkami a písničkami.

 

Prohlídka obecního úřadu

V úterý 12. prosince navštívili žáci 1. a 2. třídy obecní úřad. Pan starosta jim ukázal jednotlivé prostory budovy i největší sklep ve Slatinicích a půdní prostory.

 

Filmové představení

15. prosince po čtvrté vyučovací hodině žáci VII. třídy a „roboťáci“ vyrazili do Olomouce na osmý díl hlavní ságy světa STAR WARS: Poslední z Jediů. Vstupenky do CineStar Olomouc měli již dlouho dopředu zarezervované. Po zakoupení nezbytného občerstvení zasedli do pohodlných sedadel a dvě a půl hodiny sledovali pokračování ságy rodu Skywalkerů. Spolu s postavami předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí a s legendárními hrdiny galaxie prožívali strhující dobrodružství, během kterých jim byla odhalena prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Film se všem velmi líbil.

 

Vánoční strom obce

Ve čtvrtek 21. prosince děti 1. a 2. třídy ozdobily vánoční stromeček před obecním úřadem a v pátek v podvečer zde pak na Setkání u vánočního stromu žáci 1. stupně zazpívali vánoční písně a koledy, přednesli i krátké básně.

 

Vánoční besídky

Poslední školní den roku 2017 se místo učení konaly ve třídách vánoční besídky, které jsou velmi oblíbené. Všude to vonělo přineseným vánočním cukrovím, připraveným pohoštěním, vyprávělo se o Vánocích a zpívaly se vánoční písně a koledy. Nakonec si u krásně nazdobených stromečků děti předaly drobné dárky.

 

Vánoční Olomouc

Žáci VII. třídy vyrazili místo klasické vánoční besídky 22. prosince do Olomouce. Ještě před odjezdem si ve třídě rozdali dárečky a zbaštili vánoční cukroví, které si přinesli z domu. V Olomouci si nejprve prohlédli krásné betlémy – v Šantovce, na Dolním náměstí, v kostele sv. Mořice, nasáli vánoční atmosféru u stánků na vánočních trzích a poté se vydali do Laser arény, kde si zahráli dvě hry – nejprve proti sobě bojovala dvě družstva a poté se všichni vyřádili při hře všichni proti všem. Po nezbytném občerstvení v Šantovce si popřáli hezké svátky a spokojeni se vrátili domů. 

Také žáci IX. třídy se poslední školní den vydali do Olomouce. Letos neponechali nic náhodě a s dostatečným předstihem si zarezervovali dráhu v BEST SPORTCENTRU, aby mohli sehrát třídní turnaj v bowlingu. I když pro některé to bylo první setkání s kuželkami, užili si všichni dvě hodiny dobré zábavy. Po prohlídce vánočně vyzdobeného olomouckého náměstí se stánky se pak vrátili zpět do Slatinic.

 

Školní kola Astronomické olympiády

23. prosince byla uzávěrka školních kol Astronomické olympiády 2017/2018. Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží MŠMT ČR z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech - školní (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy ve škole), korespondenční (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy doma) a celorepublikové finále.

Přestože je účast v soutěži dobrovolná, v letošním školním roce se jí zúčastnilo celkem rekordních 39 žáků. A jak vše dopadlo? Úlohy kategorie GH (VI. a VII. třída) tedy řešilo 21 žáků, z toho celkem 17 žáků splnilo postupový limit a tím pádem postupují do krajského kola. Nejlepší 3 řešitelé: 1. místo – Jiří Hanzal (VII. tř. – získal 43 bodů z 50 možných – výborný výsledek), 2. místo – Vojtěch Bilík (VII. tř.) a 3. až 4. místo obsadili se stejným počtem bodů Radek Švub a Adam Zourek (oba VI. třída).

Úlohy kategorie EF (VIII. a IX. třída) řešilo 18 žáků, pouze 1 žák (a to Martin Vronka z VIII. třídy) postupuje do krajského kola. Nejlepší 3 řešitelé: 1. místo – Martin Vronka (VIII. třída), 2. místo – Adam Školoudík (VIII. třída) a 3. až 4 místo – Valérie Antoljaková a David Svozil (IX. třída).

Všem úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh dalšího kola.

 

Zdravá 5

V průběhu prosince se jednotlivé třídy postupně zúčastnily unikátního celorepublikového vzdělávacího programu pro základní a mateřské školy, který školám zdarma poskytuje Nadační fond Albert. Je zaměřen na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování. Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. V druhé hodině programu si děti ve skupinkách z připravených ingrediencí samy připravily zajímavé pohoštění, na kterém si nakonec společně pochutnaly.

 

 


Vytvořeno: 22. 2. 2018
Poslední aktualizace: 22. 2. 2018 14:49
Autor: