Obsah

Kontakty

Adresa
Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace
783 42 Slatinice 64
ID datové schránky: dfpb3nv
IČO: 116 37 269
 
E-mail:

referent@zsslatinice.cz

 

Sekretariát:

+420 731 143 700
 

Vedení školy:
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Mgr. Pavel Ondráček ředitel 777 311 043 ondracek@zsslatinice.cz
Mgr. Dominik Pudelka zástupce ředitele 777 316 211 pudelka@zsslatinice.cz
Pavla Pavelková zástupce ředitele pro MŠ 730 545 728 skolka@msslatinice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci pro 1. stupeň
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Mgr. Dana Krylová I. třída   krylova@zsslatinice.cz
Mgr. Lenka Formanová II. třída   formanova@zsslatinice.cz
Kristýna Střižová III. třída   strizova@zsslatinice.cz
Mgr. Radmila Linková IV. třída   linkova@zsslatinice.cz
Mgr. Martina Dvořáková V. třída   dvorakova@zsslatinice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci pro 2. stupeň
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Zuzana Kolašínová VI. třída   kolasinova@zsslatinice.cz
Mgr. Hana Nováková VII. třída   novakova@zsslatinice.cz
Mgr. Robert Pokorný VIII. třída   pokorny@zsslatinice.cz
Mgr. Jitka Slavíčková IX. třída  

slavickova@zsslatinice.cz

Mgr. Martina Pelková     pelkova@zsslatinice.cz
Ing. Marie Smičková výchovná poradkyně  

smickova@zsslatinice.cz

  

Pedagogičtí pracovníci pro MŠ 
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Kateřina Gieselová Berušky    
Klára Dofková Berušký    
Zdeňka Musilová Sluníčka    
Eva Klaudyová Sluníčka    
Mgr. Veronika Kopecká Včeličky    
Pavla Pavelková Včeličky    
Mgr. Eva Dojavová Hvězdičky    
Monika Škvařilová, DiS Hvězdičky    

  

Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení     E-mail
Alice Vacíková     vacikova@zsslatinice.cz
Bc. Lucie Navrátilová     navratilova@zsslatinice.cz
Irena Schlimbachová     schlimbachova@zsslatinice.cz
Lenka Ryšavá     rysava@zsslatinice.cz
Mgr. Lucie Křenová     krenova@zsslatinice.cz
Žaneta Sklepková      
Eva Konečná      
Školní družina
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Anna Černohousová vedoucí vychovatelka ŠD 739 598 055
Alice Vacíková vychovatelka  
Bc. Lucie Navrátilová vychovatelka  

Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Vladimíra Hrubá referent ZŠ  731143700 referent@zsslatinice.cz
Marcela Ryšavá uklízečka ZŠ    
Dita Janíková uklízečka ZŠ    
Jiří Spurný školník 733 690 703  

Školní jídelna
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ludmila Dolínková vedoucí jídelny 733 156 828 dolinkova@zsslatinice.cz