Obsah

Kontakty

Fakturační adresa:
Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace
783 42 Slatinice 64
ID datové schránky: dfpb3nv
IČO: 116 37 269
 
Doručovací adresa:
Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace
783 42 Slatinice 124
 
E-mail:

referent@zsslatinice.cz

 

Sekretariát:

+420 705 124 080


Vedení školy:

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Mgr. Pavel Ondráček ředitel 777 311 043 ondracek@zsslatinice.cz
Mgr. Dominik Pudelka zástupce ředitele 777 316 211 pudelka@zsslatinice.cz
Pavla Pavelková zástupce ředitele pro MŠ 705 125 070 skolka@msslatinice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci pro 1. stupeň
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Mgr. Dana Krylová I. třída   krylova@zsslatinice.cz
Mgr. Lenka Formanová II. třída   formanova@zsslatinice.cz
Kristýna Střižová III. třída   strizova@zsslatinice.cz
Mgr. Radmila Linková IV. třída   linkova@zsslatinice.cz
Mgr. Martina Dvořáková V. třída   dvorakova@zsslatinice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci pro 2. stupeň
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Zuzana Kolašínová VI. třída   kolasinova@zsslatinice.cz
Mgr. Hana Nováková VII. třída   novakova@zsslatinice.cz
Mgr. Robert Pokorný VIII. třída   pokorny@zsslatinice.cz
Mgr. Jitka Slavíčková IX. třída  

slavickova@zsslatinice.cz

Mgr. Martina Pelková     pelkova@zsslatinice.cz
Ing. Marie Smičková výchovná poradkyně  

smickova@zsslatinice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci pro MŠ 
Jméno a příjmení Třída Telefon E-mail
Kateřina Gieselová Berušky   gieselova@zsslatinice.cz
Klára Dofková Berušký   dofkova@zsslatinice.cz
Zdeňka Musilová Sluníčka   musilova@zsslatinice.cz
Nikola Suchanová Sluníčka   suchanova@zsslatinice.cz
Mgr. Veronika Kopecká Včeličky   kopecka@zsslatinice.cz
Pavla Pavelková Včeličky   pavelkova@zsslatinice.cz
Michaela Jedličková Hvězdičky   jedlickova@zsslatinice.cz
Lenka Lipenská, DiS. Hvězdičky   lipenska@zsslatinice.cz

 

Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení     E-mail
Alice Vacíková     vacikova@zsslatinice.cz
Bc. Lucie Navrátilová     navratilova@zsslatinice.cz
Irena Schlimbachová     schlimbachova@zsslatinice.cz
Lenka Ryšavá     rysava@zsslatinice.cz
Mgr. Lucie Křenová     krenova@zsslatinice.cz
Žaneta Sklepková     sklepkova@zsslatinice.cz
Eva Konečná     konecna@zsslatinice.cz
Školní družina
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Anna Černohousová vedoucí vychovatelka ŠD 705 125 090
Alice Vacíková vychovatelka  
Bc. Lucie Navrátilová vychovatelka  

Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Vladimíra Hrubá referent ZŠ  705 124 080 referent@zsslatinice.cz
Marcela Ryšavá uklízečka ZŠ    
Dita Janíková uklízečka ZŠ    
Jiří Spurný školník 705 123 980  

Školní jídelna
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ludmila Dolínková vedoucí jídelny 705 126 040 dolinkova@zsslatinice.cz