Navigace

Obsah

Informace

Organizace školní družiny

 

Podmínky přijetí do ŠD

ŠD je určena pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ a MŠ Slatinice. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 

Platba za ŠD

Vzhledem k tomu, že ŠD nebyla v měsících březen, duben, květen v provozu (COVID 19), nebudou žáci, kteří platili II. pololetí ve školním roce 2019/2020, hradit I. pololetí v tomto školním roce.

Žáci 1. třídy a nově přihlášení žáci uhradí částku za ŠD takto:

v průběhu měsíce září můžete zaplatit úplatu za školní družinu buď v hotovosti u p. Hrubé v kanceláři od 8-14 hodin, nebo bezhotovostně na účet číslo 19-1809646329/0800, VS 9121 (do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte)

Úplata za první pololetí je 300,- Kč (60 Kč za měsíc)

 

Provoz ŠD

Ranní družina bude pro docházející děti v odd. ŠD - přízemí 6,15 – 7,30 hod.

Odpolední družina

1. odd. ŠD - 1. třída 1. patro - vychovatelka Lucie Navrátilová

provoz od 11,30 - 15,00 hod. Od 15,00 – 17,00 hod. budou děti v odd. ŠD v přízemí

 

2. odd. ŠD -2.třída 1.patro - vychovatelka Anna Černohousová

provoz od 11,30 - 15,00 hod. Od 15,00 – 17,00 hod. budou děti v odd. ŠD v přízemí

 

3.odd. ŠD – 3.-5. třída ŠD přízemí – vychovatelky Irena Schlimbachová, Alice Vacíková

Provoz od 12,30 - 17,00 hod.

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD 11,30 - 13,00 hod.

14,30 - 17,00 hod.

V tuto dobu jsou děti vždy v budově ZŠ. Pokud je příznivé počasí, je program ŠD přizpůsoben tak, aby děti trávily co nejvíce času venku v přírodě, nebo na hřišti.

Pokud by vaše dítě nemohlo ze zdravotních důvodů jít s družinou ven, vyzvedněte ho do 13,00 hod. Děkujeme za pochopení.

 

Potřeby do ŠD

Sportovní oblečení, popř. i obuv.

Na první pol. vybíráme 1x balení papírových kapesníčků a 1x sirup, druhé pol. papíry na kreslení, nebo do kopírky dle vašich možností. Dětem, které zůstávají ve ŠD déle, dejte na odpoledne svačinku.

 

Odchody dětí ze ŠD

Pravidelný odchod dítěte ze ŠD – čas a způsob (samo či s doprovodem jiné osoby) je nutno, aby určil zákonný zástupce na přihlášce do ŠD!

Má-li dítě odejít ze ŠD samo, nebo v jinou dobu, než je zapsáno v přihlášce, je vždy třeba písemné sdělení rodičů.