Navigace

Obsah

Naše pravidla

Vstoupil jsi – pozdrav.

Odcházíš – rozluč se.

Chceš- li – slušně požádej.

Dostaneš- li – poděkuj.

Používej i ostatní „kouzelná slova“, která lidi sbližují.

Každý má právo vyjádřit svůj názor -  naslouchej i ostatním.

Ukázka síly není projev kultivovaného člověka – problémy se mohou řešit i jinak.

Všechny dveře jsou pro tebe otevřené, můžeš se kdykoliv podělit o každou radost i bolest.

Každá věc, která ti posloužila, má sloužit i druhým.

Mluv pravdu – lež má krátké nohy a nepatří ke slušným lidem.

Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát nejen cenu svou, ale i druhých.

Jak se budeš chovat k ostatním, tak se budou chovat oni k tobě.

Překážky ber jako výzvu, posunou tě dál ve tvém snažení.

 

Z každé chyby se můžeš poučit.

Usměj se -  s úsměvem jde všechno lépe.