Navigace

Obsah

Aktuální informace k docházce dětí do školy najdete zde:

Informace k provozu základní a mateřské školy od 10.5.2021

Žáci prvního stupně rotačně s testováním 1x týdně. V tomto týdnu přijdou do školy 1. a 3.třída.

Žáci druhého stupně rotačně s testováním 2x týdně. V tomto týdnu přijdou do školy 7. a 9.třída.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné nosit respirátory, popř. nanoroušky.

 

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Od 10.5.2021 mohou do mateřské školy všechny děti.

Děti se nebudou testovat, ani nemusejí nosit roušky.

Respirátory nadále platí pro dospělé osoby, tedy i pro vás.

Provoz MŠ  6.15 -17.00.

Předškolní děti budou nadále až do konce školního roku chodit venkovním schodištěm

 
Informace k provozu základní školy od 3.5.2021

Od 3.5.2021 dochází k úpravě testování ve škole.

Žáci 1.stupně  (v tomto týdnu 2.,4. a 5.tř.) a děti MŠ (předškoláci, kteří půjdou v září do školy a děti rodičů z vybraných oborů) se budou testovat pouze 1x v týdnu (v pondělí).

Od 10.5.2021 se předpokládá, že půjdou rotačně do školy i žáci 2.stupně (testování 2x týdně) a celá mateřská škola.

V týdnu od 10.5.2021 prezenčně  MŠ,1.,3.,7. a 9.třída, distančně 2.,4.,5., 6. a 8.třída,

V týdnu od 17.5.2021  prezenčně MŠ,2.,4.,5.,6. a 8.třída, distančně 1.,3.,7. a 9.třída.

 

 

VÝUKA OD 12.DUBNA 2021

Instruktážní video k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=24s

 

Informace k výuce:

informace k výuce (14.09 kB)

 

Kompletní informace MŠMT:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Aktuální rozvrhy od 12.4.2021:

Rozvrh 2.stupeň (13.22 kB)

Rozvrh 5.tř. (10.13 kB)

Rozvrhy 1.-4.tř zůstávají

 

 

 

VYUČOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE  od 1. března 2021 do odvolání. O návratu vašich dětí do školy vás budeme informovat.

Všichni žáci školy se vzdělávají distančně dle rozvrhů, které byly začátkem ledna zaslány a najdete je také na stránkách školy ve složce distanční vzdělávání  zde: zakladni-skola/distancni-vzdelavani/

Rodiče prvňáčků a druháčků obdrží v pondělí odkaz na online výuku.

Uzavírá se i mateřská škola. Rodiče obdrží materiály a nápady pro případné aktivity s dětmi.

Děti budou mít možnost přihlásit se na online povídání s učitelkami.

Předškoláci mají  povinnost účastnit se distančního vzdělávání.

Prvňákům, druhákům a dětem MŠ je strava odhlášena od 1.3. do 21.3.2021.

Odkaz, kde a jak se obrátit s žádostí na ošetřovné. 

Škola potvrzení již vydávat nemůže.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

Rozvrhy pro distanční výuku:

1.stupeň       1. a 2.třída       videoblok    denně       8.30 - 10.30 (třídy rozděleny na 1A, 1B, 2A, 2B)

                       3.třída           1.videoblok    denně     10.45 - 11.15

                                              2. videoblok   denně     12.00 -12.45

                       4.třída            1. videoblok   denně       7.45 - 8.30

                                               2. videoblok   denně     11.00 - 11.45

                       5.třída             1.videoblok    denně       9.30 - 10.30

                                                2. videoblok   denně    12.00 - 13.00

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

 

2.stupeň:   

6.třída (16.24 kB)

7.třída

8.třída

9.třída

Barevně označený sloupec znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

Informace k obědům:

Vaše dítě má i nadále nárok na oběd (za stejnou cenu, jakou platíte, když chodí do školy).

Od pondělí 4.ledna.2021 jsme odhlásili oběd všem žákům 3.-9.třídy, pokud budete od pondělí oběd pro své dítě chtít, přihlaste se sami přes www.strava.cz, anebo zavolejte 733156828 nejpozději do čtvrtka 13.00

Vaše děti si mohou odnést  jídlo pouze v jídlonosiči. Není možné, aby poobědvaly v jídelně.

Obědy si vyzvedávejte u zásobovacího vchodu (nechoďte žákovským vchodem do jídelny)

Rozpis vyzvedávání obědů:

dle rozvrhu          1.třída                                            12.30          6.třída

dle rozvrhu          2.třída                                            12.45          7.třída

          11.45          3.třída                                            13.00          8.třída     

          12.00          4.třída                                            13.15          9.třída    

          12.15          5.třída

   

Od 4.ledna 2021 i nadále v měsíci únoru bude výuka probíhat distančně.

Prezenčně budou chodit do školy žáci 1.a.2.třídy.

Ranní družina je zajištěna, odpolední družina do 16.00, dále dle individuální dohody.

Pokud potřebujete zapůjčit techniku, obraťte se na kancelář školy (kapacita je omezená).

Potíže s připojením s vámi vyřeší pan Ferenc tel.774 164 886

Účast na videokonferencích je pro žáky povinná (vychází ze zákona č.561/2004, Školský zákon), rovněž plnění zadaných úkolů je povinné a práci žáků lze klasifikovat. Pokud se žák videokonference neúčastní, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit.

 
Od 4.1.2021 a každý další čtvrtek je kancelář školy otevřena od 7.00 - 17.00 hod.
Ostatní dny po telefonické domluvě.

 

od 30.listopadu 2020 se vracejí do školy DEVÁŤÁCI A CELÝ PRVNÍ STUPEŇ.

Platí rozvrh pro prezenční výuku včetně odpoledního vyučování.

6.,7.8. třída se bude vzdělávat formou střídavého vyučování:

30.11.2020 - 4.12.2020 a  14.12.2020 - 18.12.2020 nastoupí prezenčně žáci 6. a 8. ročníku

30.11.2020 - 4.12.2020 a  14.12.2020 - 18.12.2020 se budou distančně učit žáci 7. ročníku

 

7.12.2020 - 11.12.2020 a  21.12.2020 - 22.12.2020 nastoupí prezenčně žáci 7. ročníku

7.12.2020 -11.12.2020 a  21.12.2020 - 22.12.2020 nastoupí distančně žáci 6. a 8. ročníku.

Upravený rozvrh pro distanční vzdělávánbyl žákům zaslán. Najdete ho i zde:

Distanční rozvrh od 30.11.20

Děti budou mít teplé oblečení do tříd i ven (časté větrání a přenášení některých aktivit ven).

Školní družina bude  ráno od 6.30, odpoledne do 16.00 hod (déle po dohodě s hlavní vychovatelkou paní Černohousovou).

Od 30.11.2020 budou opět všechny stravující se děti přihlášeny na oběd. Pokud nemáte o oběd zájem, prosíme odhlaste se individuálně.

Obědvací časy pro jednotlivé třídy jsou přesně stanovené. Prosíme o jejich dodržování.

 

 

Vážení rodiče,

s platností od 18.listopadu 2020 se vracejí do školy žáci 1. a 2.třídy.

Platí rozvrh pro prezenční výuku.

Děti budou mít teplé oblečení do tříd i ven (časté větrání a přenášení některých aktivit ven).

Školní družina bude  ráno od 6.30, odpoledne do 16.00 hod (déle po dohodě s hlavní vychovatelkou paní Černohousovou).

 

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

Vážení rodiče,

Z Nařízení vlády se základní školy od středy 14.10.2020 uzavírají.

Výuka bude probíhat distančně. Pokud potřebujete zapůjčit techniku, obraťte se na kancelář školy (kapacita je omezená).

Potíže s připojením s vámi vyřeší pan Ferenc tel.774 164 886

Účast na videokonferencích je pro žáky povinná (vychází ze zákona č.561/2004, Školský zákon), rovněž plnění zadaných úkolů je povinné a práci žáků lze klasifikovat. Pokud se žák videokonference neúčastní, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit.

Žádáme rodiče, aby přes školu online odeslali potvrzení o způsobu distanční výuky svého dítěte (Vzor byl odeslán třídními učiteli).

 

Rozvrhy pro distanční výuku:

1.stupeň       1. a 2.třída       videoblok    denně       8.30 - 10.30 (třídy rozděleny na 1A, 1B, 2A, 2B)

                       3.třída           1.videoblok    denně     10.45 - 11.15

                                              2. videoblok   denně     12.00 -12.45

                       4.třída            1. videoblok   denně       7.45 - 8.30

                                               2. videoblok   denně     11.30 - 12.15

                       5.třída             1.videoblok    denně       9.30 - 10.30

                                                2. videoblok   denně    12.00 - 13.00

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

 

2.stupeň:   

Rozvrh 6.třída

Rozvrh 7.třída

Rozvrh 8.třída

Rozvrh 9.třída

 

 

Barevně označený sloupec znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

Informace k obědům:

Vaše dítě má i nadále nárok na oběd (za stejnou cenu, jakou platíte, když chodí do školy).

Od středy 14.10.2020 jsme odhlásili oběd všem žákům, pokud budete od čtvrtka oběd pro své dítě chtít, přihlaste se sami přes www.strava.cz, anebo zavolejte 733156828 nejpozději do středy 13.00

Vaše děti si mohou odnést  jídlo pouze v jídlonosiči. Není možné, aby poobědvaly v jídelně.

Obědy si vyzvedávejte u zásobovacího vchodu (nechoďte žákovským vchodem do jídelny)

Rozpis vyzvedávání obědů:

11.15          1.třída                                            12.30          6.třída

11.30          2.třída                                            12.45          7.třída

11.45          3.třída                                            13.00          8.třída     

12.00          4.třída                                            13.15          9.třída    

12.15          5.třída

 

 

 

Informace paní ředitelky k střídavému vzdělávání pro žáky 2.stupně

 

Od 1.10.2020 a každý další čtvrtek je kancelář školy otevřena od 7.00 - 17.00 hod.
Ostatní dny po telefonické domluvě.
 

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví oznamujeme, že od 10.září 2020 jsou ve školách povinné roušky ve společných prostorách.