Navigace

Obsah

Aktuálně

Od 1.března do 21.března 2021 se všichni žáci vzdělávají distančně.

Žáci mají možnost stravování formou jídlonosičů.

Máte-li zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí ŠJ.

Žáci 3.-9.třídy, kteří se takto dosud stravovali, se opětovně přihlašovat nemusejí.

Online třídy - odkazy na připojení

    1.třída       videoblok    denně       8.30 - 10.30 (třídy rozděleny na 1A, 1B,)

    Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

2.třída       videoblok    denně       8.30 - 10.30 (třídy rozděleny na 2A, 2B)

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

3.třída           1.videoblok    denně     10.45 - 11.15

                       2.videoblok   denně     12.00 -12.45

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

4.třída            1. videoblok   denně       7.45 - 8.30

                        2. videoblok   denně     11.00 - 11.45

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

5.třída             1.videoblok    denně       9.30 - 10.30

                        2. videoblok   denně    12.00 - 13.00

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

Rozvrh 6.třída (16.24 kB)

Barevně označený sloupec v rozvrhu znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

Distanční rozvrh 7.třída (15.24 kB)

Barevně označený sloupec v rozvrhu znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

Distanční rozvrh 8.třída (15.07 kB)

Barevně označený sloupec v rozvrhu znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

Distanční rozvrh 9.třída (15.7 kB)

Barevně označený sloupec v rozvrhu znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

Informace k obědům:

Vaše dítě má i nadále nárok na oběd (za stejnou cenu, jakou platíte, když chodí do školy).

Od pondělí 1.3.2021 jsme odhlásili oběd všem prvňákům a druhákům, pokud budete oběd pro své dítě chtít, přihlaste se sami přes www.strava.cz, anebo zavolejte 733156828. Žáci 3.-9.třídy, kteří si oběd již vyzvedávají, se nemusejí znova přihlašovat.

Vaše děti si mohou odnést  jídlo pouze v jídlonosiči. Není možné, aby poobědvaly v jídelně.

Obědy si vyzvedávejte u zásobovacího vchodu (nechoďte žákovským vchodem do jídelny)

Rozpis vyzvedávání obědů  (žádáme o důsledné dodržování):

11.15          1.třída                                            12.30          6.třída

11.30          2.třída                                            12.45          7.třída

11.45          3.třída                                            13.00          8.třída     

12.00          4.třída                                            13.15          9.třída    

12.15          5.třída

 

KONZULTACE PROBÍHAJÍ KAŽDÝ SUDÝ ČTVRTEK, pokud není s vyučujícím domluveno jinak

 

Formanová Lenka    čtvrtek  16.00 - 16.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_N2ZkYWNlMTMtYzBlMy00YWEzLWFlMzQtMGU2ZGY1ODlhN2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%2240ad36e7-34f6-4875-861f-c9425ae931c0%22%7d

 

Krylová Dana     čtvrtek   16.00 - 16.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YTIyNDUxODAtOWI0OC00MjQyLTkxZjItMWJiZTUyOThkMThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22cab3f4c2-0579-4d2d-baa3-23d647ec6a50%22%7d

 

Linková Radmila      Čtvrtek    16.00 - 16.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI1ZDNmMzMtMjkyNy00ZWZlLWFkZmMtMTFjZGMwMTdhZTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22d6bd0428-6803-4756-bf43-17b90c08ce40%22%7d

 

Dvořáková Martina    Čtvrtek     16.00 - 16.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI5NTM2ODUtODdhNy00NTE3LWE0MTktNDM4ZDZkMzNjYWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%221bcbc977-18e9-4859-a3eb-aff04e43f4db%22%7d

 

Střížová Kristýna      Čtvrtek     16.00 - 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_N2VmNDExNmQtODdhMC00YTYxLTk1M2QtMjA2MmY1Y2I0MjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22ff7b63d6-059c-42f5-a97b-e9234705ace4%22%7d

 

Nováková Hana         Čtvrtek     15.30 - 16.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNmU4Y2QtODY2MC00ZmU1LThlMzAtOWIzYmQ3NmIzMTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%223eed65c9-160c-47e7-ad0a-4bcafc917fc4%22%7d

 

Pokorný Robert            Čtvrtek     15.30 -16.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkyZGY5MmEtNjJkZS00MzI4LWE3MDEtYWVhN2JiMzQ1ZTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22f67e6623-72d2-48aa-979d-52f4d50aeedc%22%7d

 

Slavíčková Jitka       Čtvrtek     15.30 - 16.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZTJlMjctYmFjOS00YTY2LWJhN2EtNzM1Y2IzMWJjNzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%2286a9f8f4-ae2c-43d1-b96e-13cf9fea3d0e%22%7d

 

Macháčová Vlasta      Čtvrtek    15.30 - 16.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRmY2Y4MWEtY2NiMS00NjFiLWFkMGEtNzY0ZmI0MWI1MDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%2200112773-af2b-4dcd-a8a6-a573fa833dc3%22%7d

 

Smičková Marie      Čtvrtek    15.30 - 16.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI4ZDc3YmItYzQ0NS00YTE4LWIyOWMtNTMyNGEyODkyNDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22e2d63332-290c-41f1-a6e9-0f165c5a28d2%22%7d

 

Kolašínová Zuzana        Čtvrtek    15.30 - 16.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQxYTRiNDgtZmZmYi00MTdiLTkyMGItZDkxZDkzOGFkYWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%2225778873-2279-447e-a4ef-65d6d58127ea%22%7d

 

Pudelka Dominik     Čtvrtek     15.00 - 15.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY5MjYzOGQtNWQzYy00MWM5LTg2MDItNjU2NzFlMzIzYzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%222baeedb6-215d-4899-987a-fd4c4134e9a9%22%7d

 

Drmolová Nikola     Čtvrtek   15.00 -15.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc2NjAzMWEtZmYwOS00ZWJlLWE3YTMtY2YyMzc3MzZmZDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221baa6628-ffc9-4d82-ac7a-f61151d3b7e5%22%2c%22Oid%22%3a%22a5c3dd9a-aa7d-4bb5-a940-8cd18dfe9740%22%7d