Navigace

Obsah

Školská rada

je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád.

Členy školské rady jsou zástupci zřizovatele, rodičů a školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Zápisy z jednání:

Září 2018

Prosinec 2018

Září 2019

Únor2020

Říjen 2020

Červen 2021

Zápis z jednání školské rady  21.6.2021

Odpověď školské radě 23.6.2021 

Zápis ze zasedání Školské rady 5. 10. 2021 (30.42 kB)

Složení školské rady:

 

Mgr. Zdeňka Ševčíková zřizovatel
Mgr. Miroslava Kurucová zřizovatel
Petra Čepcová škola
Mgr. Dana Krylová škola
Martina Provazová rodiče
Mgr. Michal Šternberk rodiče