Navigace

Obsah

Volba střední školy

Přihlášky:

Termíny přijímacího řízení

Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

  1. termín: 12. dubna 2022
  2. termín: 13. dubna 2022

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven pro všechny obory:

  1. termín: 10. května 2022
  2. termín: 11. května 2022

Hodnotí se splnění kritérií podle:

Doporučujeme využít tyto informační zdroje:

www.infoabsolvent.cz  - vzdělávací nabídka, uplatnění absolventů na trhu práce

www.scio.cz; www.cermat.cz  - testy k přijímacím zkouškám

www.atlasskolstvi.cz - přehled škol v ČR

www.portal.mpsv.cz - situace na trhu práce, statistiky