Obsah

Povinné pravidelné platby

Rodiče jsou povinni ve stanovených termínech uhradit následující platby:

 

 Stravování

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou 107/2008 Sb.

Cena stravy se od 1.9.2020 mění

Při sestavování jídelníčku pro děti jsme vázáni přísnými normami vydanými Ministerstvem zdravotnictví a musíme dodržovat tzv. SPOTŘEBNÍ KOŠ ( skladba potravin).

Dodržování těchto předpisů je pravidelně kontrolováno.

Na každý týden je jídelníček vyvěšován na nástěnkách v šatně a je také uveden na www.strava.cz.

Pokud vaše dítě nějaké jídlo nejí, má alergii apod., nahlaste to prosím učitelce ve třídě.

 

Doporučení:

Nekonzultujte to s dítětem! Děti nejsou na určitá jídla zvyklé, pomalu si začnou zvykat na nové chutě a jedí téměř všechno.

Pokud jim budete říkat, že Vám něco nechutná, že byste to nejedli, budou nová jídla odmítat, převezmou Váš postoj a to by byla škoda.

Jídlo pro MŠ se vaří ve škole a dováží se.

V naší škole se vaří dobře, jídla je dost, jak při svačině, tak i při obědě si děti mohou přidávat.

Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se, aby neznámé jídlo alespoň ochutnaly.

 

Mladší děti jedí lžící za pomoci učitelky.

Starší děti používají  příbor.

Dávejte prosím dětem příbor i doma.

 

Pitný režim v MŠ

Děti mají denně k dispozici čaj od 6.30 hodin po celý den.

Dáváme přednost čajům ovocným a bylinkovým.

Za teplého počasí mají děti možnost pít vodu se sirupem nebo ředěný džus i při pobytu venku.

 

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI DO 6 let

37,- Kč

Za stravování se platí převodem z účtu vždy za uplynulý měsíc, ve výjimečných případech je možné platit v hotovosti u vedoucí školního stravování paní Dolínkové (na měsíc, který následuje).

 

Dopolední svačina: 9,- Kč
Oběd: 19,-Kč
Odpolední svačina: 9,- Kč

Pokud chodí vaše dítě po obědě trvale domů, platí pouze dopolední svačinu a oběd.

 

DĚTI, KTERÉ VE ŠKOLNÍM ROCE DOVRŠÍ 7 let

PLATÍ ZVÝŠENÉ STRAVNÉ - 41,- Kč

 

Dopolední svačina: 9,- Kč
Oběd: 23,- Kč
Odpolední svačina: 9,- Kč

Odhlašování a přihlašování dětí je možné na www.strava.cz nebo formou sms na Čísle 737 206 697.

Ve tvaru číslo zařízení,uživatel,heslo,kód objednávky nebo odhlášky stravy 

(Např. 3917,pepa,heslo,O15 takto vypadá odhláška na 15. tého v měsíci pro uživatele Pepu 

Nebo 3917,pepa,heslo,O27-12 takto vypadá odhláška od 27. jednoho měsíce do 12. následujícího měsíce).

 

Zaměstnanci kuchyně

  • Vedoucí stravovny: Ludmila Dolínková
  • Vedoucí kuchařka: Jitka Sedláčková
  • Kuchařky: Vlasta Horváthová, Iveta Dadáková

 


 

 Úplata

směrnice úplata

 

Úplata za předškolní vzdělávání

ve výši 250,- Kč měsíčně

Úplata se hradí bezhotovostně, popř. v hotovosti vedoucí učitelce čtvrtletně, ve třech platbách (září, leden, duben).

 

Termíny plateb úplaty za předškolní vzdělávání:

 hotově                 

17.9. 2020 7.00 - 8.30,14.30 -15.30 v kanceláři MŠ platba Září - Prosinec 2020 1000,- Kč
21.1. 2021 7.00 - 8.30,14.30 -15.30 v kanceláři MŠ platba Leden - Duben 2021 1000,- Kč
20.5.  2021 7.00 - 8.30,14.30 -15.30 v kanceláři MŠ platba Květen - Červen 2021 500,- Kč

 

bezhotovostně  k 15.září,lednu,květnu

na účet č. 19-1809646329/0800

Prázniny se budou hradit v měsíci červnu.

Úplatu hradí i rodiče dětí, které nastoupí později než v září 2019. Úplatu nehradí rodiče  předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky.

Opakované neuhrazení plateb ve stanovených termínech je porušením školního řádu a může vést k vyloučení z MŠ.