Obsah

Scházení dětí

 

Budova MŠ

Od 6.15  do 7.30 se děti pravidelně scházejí ve třídě SLUNÍČEK dole

15.30 -17.00 si děti vyzvednete opět ve třídě SLUNÍČEK