Obsah

Informace

Organizace školní družiny

 

Podmínky přijetí do ŠD

ŠD je určena pro žáky 1. - 5. třídy MŠ a ZŠ Slatinice. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 

Platba za ŠD

Úplata za druhé pololetí je 300,- Kč (60, - Kč za měsíc)

V průběhu měsíce února můžete zaplatit úplatu za školní družinu buď v hotovost ve školní družine ve dnech: 15., 16., 17.2.2022 od 6:15 - 7:30, nebo v odpoledních hodinách daných dnů 14:15 - 15:15, nebo bezhotovostně na účet  6013670369/0800, variabilní symbol: 262022  (do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte).

 

Provoz ŠD

Ranní družina v přízemí v oddělení ŠD od 6:15 - 7:30 hod.

Odpolední družina od 11:30 hod - 17:00 hod.

  1. oddělení v 1. patře ve 2. třídě - p. vychovatelka Bc. Lucie Navrátilová (1. a 2. třída)
  2. oddělení v přízemí v oddělení ŠD - p. vychovatelka Anna Černohousová (3. třída)
  3. oddělení v přízemí v oddělení ŠD - p. vychovatelky Alice Vacíková, Irena Schlimbachová (4. - 5. třída)

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD 11,30 - 13,00 hod.

14,30 - 17,00 hod.

V tuto dobu jsou děti vždy v budově ZŠ. Pokud je příznivé počasí, je program ŠD přizpůsoben tak, aby děti trávily co nejvíce času venku v přírodě, nebo na hřišti.

Pokud by vaše dítě nemohlo ze zdravotních důvodů jít s družinou ven, vyzvedněte ho do 13,00 hod. Děkujeme za pochopení.

 

Potřeby do ŠD

Sportovní oblečení, popř. i obuv.

Na první pol. vybíráme 1x balení papírových kapesníčků a 1x sirup, druhé pol. papíry na kreslení, nebo do kopírky dle vašich možností. Dětem, které zůstávají ve ŠD déle, dejte na odpoledne svačinku.

 

Odchody dětí ze ŠD

Pravidelný odchod dítěte ze ŠD – čas a způsob (samo či s doprovodem jiné osoby) je nutno, aby určil zákonný zástupce na přihlášce do ŠD!

Má-li dítě odejít ze ŠD samo, nebo v jinou dobu, než je zapsáno v přihlášce, je vždy třeba písemné sdělení rodičů.