Obsah

Školní družina

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vzhledem k tomu, že ŠD nebyla v měsících březen, duben, květen v provozu (COVID 19), nebudou žáci, kteří platili II. pololetí ve školním roce 2019/2020, hradit I. pololetí v tomto školním roce.

Žáci 1. třídy a nově přihlášení žáci uhradí částku za ŠD takto:

v průběhu měsíce září můžete zaplatit úplatu za školní družinu buď v hotovosti u p. Hrubé v kanceláři od 8-14 hodin, nebo bezhotovostně na účet číslo 19-1809646329/0800, VS 9121 (do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte)

Úplata za první pololetí je 300,- Kč (60 Kč za měsíc)

Aktuality

22.10.2020

koloběžky

Září v trojce

Jak to bylo v září?

Detail

Kalendář akcí