Obsah

Informace

Vnitřní řád ŠD (002).pdf (385393)

 

Podmínky přijetí do školní družiny:

ŠD je určena  pro žáky 1.- 5. třídy ZŠ Slatinice.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 


 

Výše, plátce a výběr úplaty za ŠD:

Úplata za ŠD činí 60,- Kč měsíčně. Zákonný zástupce ji uhradí 2x ročně vychovatelce ŠD a to k 20.září ve výši 300,- Kč a k 21.lednu také 300,- Kč. Částku můžete uhradit i bezhotovostně na školní účet č. 19 – 1809646329/0800, VS: 1620 (do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte).

 


 

Provoz  školní družiny: 

ranní 06:15 - 07:30
odpolední 11:30 - 17:00

 


 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:  

  • 11:30 - 13:00
  • 14:30 - 17:00 

V tuto dobu jsou děti vždy v budově ZŠ.

Pokud je příznivé počasí, je program ŠD přizpůsoben tak, aby děti trávily co nejvíce času venku v přírodě.

 


 

Potřeby pro ŠD:

Sportovní oblečení, popř. i obuv, ručník, papírové kapesníčky pro osobní potřebu, sirup.

 


 

Odchody dětí:

Pravidelný odchod dítěte ze ŠD – čas a způsob (samo či s doprovodem jiné osoby) je nutno určit zákonným zástupcem na přihlášce do ŠD!

Má-li dítě odejít ze ŠD samo a v jinou  dobu, než je zapsáno v přihlášce, je vždy třeba písemné sdělení rodičů.                                                       

Vnitřní řád ŠD je pro rodiče vyvěšen na nástěnce (organizace ŠD, práva a povinnosti dítěte….) 

 


 

Dále bychom Vás chtěli požádat o případný sponzorský dar nebo finanční příspěvek na další nákup společenských her, hraček a sportovního náčiní.

Předem děkujeme

Černohousová Anna, Střížová Kristýna, Lucie Poskerová

vychovatelky ŠD