Obsah

Naše pravidla
 

 1. Vstoupil jsi – pozdrav.
 2. Odcházíš – rozluč se.
 3. Chceš- li – slušně požádej.
 4. Dostaneš- li – poděkuj.
 5. Usměj se -  s úsměvem jde všechno lépe.
 6. Používej i ostatní „kouzelná slova“, která lidi sbližují.
 7. Každý má právo vyjádřit svůj názor -  naslouchej i ostatním.
 8. Ukázka síly není projev kultivovaného člověka – problémy se mohou řešit i jinak.
 9. Všechny dveře jsou pro tebe otevřené, můžeš se kdykoliv podělit o každou radost i bolest.
 10. Každá věc, která ti posloužila, má sloužit i druhým.
 11. Mluv pravdu – lež má krátké nohy a nepatří ke slušným lidem.
 12. Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát nejen cenu svou, ale i druhých.
 13. Jak se budeš chovat k ostatním, tak se budou chovat oni k tobě.
 14. Překážky ber jako výzvu, posunou tě dál ve tvém snažení.
 15. Z každé chyby se můžeš poučit.