Obsah

Školní metodik prevence

 

Ing. Marie Smičková, metodik prevence

Kontakt:

telefon: 731 143 700

e-mail:  smickova@zsslatinice.cz

 

Konzultační hodiny

Po domluvě e-mailem nebo telefonicky

Náplň práce školního metodika prevence:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasizmus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další)
  • spolupracuje s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků
  • vytváří a pomáhá realizovat Preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost pedagogů v oblasti prevence
  • pro žáky školy zajišťuje přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence

Preventivní program 2021/22 (58.48 kB)