Obsah

Historie školy

ZŠVe Slatinicích existovala škola již v druhé polovině 17. století. Tato škola byla vybudována z peněz dárců, hlavně přispěním knížete Lichtenštejna a navštěvovalo ji 29 dětí. Ve škole se vyučovalo čtení, psaní, počítání a náboženství.

Do staré školní budovy pod kostelem chodily děti ze Slatinic, Slatinek, Lutína, Třebčína a Antlerky. Budova byla postavena na skále, učebna byla tmavá a vlhká. Stěny tříd byly celý rok mokré, a proto nařídil školní úřad výstavbu nové školy.

Na základě rozhodnutí ministerstva osvěty byla v roce 1879 postavena nová dvoutřídní škola. K jejímu slavnostnímu otevření došlo 12. září 1880.

Ve školním roce 1902/1903 byla povolena třetí třída a pořízena přístavba, poněvadž školu navštěvovalo 193 dětí. Jejich počet se neustále zvyšoval. Po 1. světové válce bylo málo učitelů, a tak vyučování probíhalo jen ve třech třídách. V roce 1922/1923 zde vznikla čtvrtá třída a od roku 1930/1931 přibyla ještě pátá třída. V dalším školním roce zde bylo dokonce šest tříd.

V roce 1945 byla ve Slatinicích založena měšťanská škola.

V roce 1960 měla tehdejší základní devítiletá škola 10 tříd, navštěvovalo ji 57 žáků z obcí Slatinice, Slatinky, Třebčín a Lípy. Již tehdy zde byla školní družina a vlastní stravovna.

Počet žáků stále vzrůstal. Postupně začaly pracovat různé zájmové kroužky. Především to byl folklorní soubor Malá Hanačka, který existuje dodnes. Školní budova však začala chátrat.

V letech 1988 a 1989 byla provedena generální oprava školy.

K dalším větším úpravám došlo ve školních letech 2016  - 2019, kdy dostaly obě budovy nové fasády, opravily se prostory školního dvora a v samotné škole přibyly nové odborné učebny (jazyková, počítačová, keramická, přírodovědná, pracovní).

V obci byla také již v 50. letech minulého století zřízena mateřská škola v domě č. 124, kde býval hostinec U Kubálků (U Zbořilů). Navštěvovalo ji 49 dětí, byla bez stravování.

Přesnídávku si děti přinášely z domu a na oběd chodily domů. Úroveň školy se každý rok zlepšovala a od 1. 12. 1955 byla mateřská škola celodenní se stravou. V letech 1976 až 1978 byla postavena nová budova MŠ. Na této akci se podílelo brigádnicky mnoho občanů.

K velké rekonstrukci a dostavbě mateřské školy došlo během školních let 2017 až 2019. Rekonstrukce začala úpravou školní zahrady a pokračovala dostavbou nové části MŠ a zbudováním školní kuchyně a jídelny.  V dubnu 2019 byla otevřena nová část mateřské školy. Od školního roku 2019/2020 jsou k dispozici 4 třídy mateřské školy. Ve stejnou dobu byla zprovozněna i nová školní kuchyň.

Rozhodnutím obce došlo  1.7.2021 k rozdělení právních subjektů na Základní škola Slatinice, příspěvková organizace a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace, ke které byla přidružena i školní jídelna.

Rozhodnutím obce došlo 26.8.2021 ke sloučení právních subjektů Základní škola Slatinice, příspěvková organizace a Mateřská škola Slatninice, příspěvková organizace, včetně školní jídelny pod jednotný název Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace.