Obsah

Projekty

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Chemie

důkaz kyselin ML Staženo: 634x | 10.08.2017

důkaz kyselin PL Staženo: 117x | 10.08.2017

Roztoky kyselé, zásadité - prezentace Staženo: 231x | 10.08.2017

OXID SIŘIČITÝ - prezentace Staženo: 502x | 10.08.2017

Oxid siřičitý ML Staženo: 2577x | 10.08.2017

Oxid siřičitý PL Staženo: 163x | 10.08.2017

Kyselina sírová - prezentace Staženo: 476x | 10.08.2017

kyselina sírová ML Staženo: 3957x | 10.08.2017

kyselina sírová PL Staženo: 127x | 10.08.2017

H2SO4ML Staženo: 3623x | 10.08.2017

H2SO4PL Staženo: 144x | 10.08.2017

Kyselina sírová - prezentace (1) Staženo: 245x | 10.08.2017

neutralizaceML Staženo: 2598x | 10.08.2017

neutralizacePL Staženo: 406x | 10.08.2017

Roztoky kyselé, zásadité - prezentace (1) Staženo: 3269x | 10.08.2017

Hydroxid vápenatý - prezentace Staženo: 1199x | 10.08.2017

hydroxid vápenatý ML Staženo: 4704x | 10.08.2017

hydroxid vápenatý PL Staženo: 880x | 10.08.2017

Oxid vápenatý - prezentace Staženo: 1828x | 10.08.2017

Uhličitan vápenatý - prezentace Staženo: 1122x | 10.08.2017

Stránka