Obsah

Projekty
 

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Fyzika

VIDEO: Určení objemu pevného tělesa užitím Archimédova zákona Staženo: 150x | 10.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – délka tělesa (vzdálenost mezi tělesy) Staženo: 601x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – elektrické napětí Staženo: 210x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – elektrický proud Staženo: 149x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – hmotnost Staženo: 273x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – objem tělesa Staženo: 174x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – teplota Staženo: 551x | 09.08.2017

určení výšky všech žáků1 Staženo: 194x | 09.08.2017

určení výšky všech žáků2 Staženo: 174x | 09.08.2017

krystalizace soli1 Staženo: 7140x | 09.08.2017

krystalizace soli2 Staženo: 172x | 09.08.2017

rychlost1 Staženo: 153x | 09.08.2017

rychlost2 Staženo: 150x | 09.08.2017

změna vnitřní energie1 Staženo: 184x | 09.08.2017

změna vnitřní energie2 Staženo: 155x | 09.08.2017

měření fyzikálních veličin1 Staženo: 355x | 09.08.2017

měření fyzikálních veličin2 Staženo: 184x | 09.08.2017

tepelná výměna1 Staženo: 553x | 09.08.2017

tepelná výměna2 Staženo: 188x | 09.08.2017

změna teploty1 Staženo: 191x | 09.08.2017

Stránka