Obsah

Projekty

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Fyzika

gravitační síla Země1 Staženo: 344x | 09.08.2017

gravitační síla Země2 Staženo: 171x | 09.08.2017

šíření tepla1 Staženo: 104x | 09.08.2017

šíření tepla2 Staženo: 102x | 09.08.2017

elektrický proud v kapalinách1 Staženo: 122x | 09.08.2017

elektrický proud v kapalinách2 Staženo: 179x | 09.08.2017

teplotní změny při vypařování1 Staženo: 192x | 09.08.2017

teplotní změny při vypařování2 Staženo: 103x | 09.08.2017

měření siloměrem1 Staženo: 858x | 09.08.2017

měření siloměrem2 Staženo: 109x | 09.08.2017

soutěž teploměrů1 Staženo: 147x | 09.08.2017

soutěž teploměrů2 Staženo: 120x | 09.08.2017

teplota plamene1 Staženo: 156x | 09.08.2017

teplota plamene2 Staženo: 121x | 09.08.2017

Stránka