Obsah

Projekty

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Matematika

Výrazy s proměnnou – výpočet objemu Staženo: 137x | 10.08.2017

Lineární funkce a její graf Staženo: 200x | 10.08.2017

Nepřímá úměrnost - graf Staženo: 375x | 10.08.2017

Pojem funkce Staženo: 169x | 10.08.2017

Válec – výpočet výšky Staženo: 572x | 10.08.2017

Výpočet objemu válce Staženo: 305x | 10.08.2017

Výrazy s proměnnou - hustota Staženo: 149x | 10.08.2017

Funkce rostoucí, klesající, konstantní Staženo: 141x | 10.08.2017

Funkce – graf, tabulka, čtení hodnot Staženo: 697x | 10.08.2017

Základy statistiky PL Staženo: 170x | 10.08.2017

Základy statistikyML Staženo: 344x | 10.08.2017

ModusML Staženo: 158x | 10.08.2017

ModusPL Staženo: 130x | 10.08.2017

mediánML Staženo: 214x | 10.08.2017

mediánPL Staženo: 132x | 10.08.2017

poměr rozdíl ML Staženo: 1115x | 10.08.2017

poměr rozdl PL Staženo: 144x | 10.08.2017

Základy statistiky8 ML Staženo: 134x | 10.08.2017

Základy statistiky8PL Staženo: 163x | 10.08.2017

síla stisku rukyPL Staženo: 128x | 10.08.2017

Stránka