Obsah

Volba střední školy

Přihlášky:

 • Přihláška na střední školu se musí odevzdat do 1. března 2022.
 • Do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021.
 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky (ty dostanou žáci začátkem února ze školy)
 • Na většinu oborů je nutné potvrzení od lékaře

Termíny přijímacího řízení

Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

 1. termín: 12. dubna 2022
 2. termín: 13. dubna 2022

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven pro všechny obory:

 1. termín: 10. května 2022
 2. termín: 11. května 2022

Hodnotí se splnění kritérií podle:

 • hodnocení na vysvědčeních ze základní školy
 • výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (min 60 %) (započítává se lepší výsledek z testů vykonaných na obou školách)
 • výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 • výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Doporučujeme využít tyto informační zdroje:

www.infoabsolvent.cz  - vzdělávací nabídka, uplatnění absolventů na trhu práce

www.scio.cz; www.cermat.cz  - testy k přijímacím zkouškám

www.atlasskolstvi.cz - přehled škol v ČR

www.portal.mpsv.cz - situace na trhu práce, statistiky