Obsah

Aktuality

Zápis do 1.třídy 

Pro vyplnění přihlášky klikněte na následující odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSSlatinice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Vyplníte všechny údaje v přihlášce a zadáte odeslat.

Na Váš email přijde vyplněná přihláška.

Přihlášku si prohlédnete a doplníte do ní údaje, které chybí.

A teď už zbývá jen doručit přihlášku škole. Máte tyto možnosti.

 

  1. Přihlášku pošlete do školy datovou schránkou.
  2. Přihlášku pošlete elektronicky s elektronickým podpisem.
  3. Přihlášku vytisknete, podepíšete a zašlete poštou na adresu školy 
  4. Přihlášku máte možnost odevzdat osobně ve škole. V pondělí, středu a pátek. V době od 8.00 do 14.00

 

Pokud se nebudete přihlašovat elektronicky a vyplňovat elektronickou přihlášku, vytiskněte si a vyplňte níže přiloženou přihlášku nebo žádost o odklad školní docházky. Tyto dokumenty je také třeba přinést nebo zaslat do školy.

Přihláška do základní školy

Žádost o odklad školní docházky

 

 

Závěrečná práce žáků 9.tříd:

Dopis rodičům

Kritéria hodnocení

Přihláška k závěrečné práci

Témata závěrečných prací

 

Olympiády:

Přírodovědný klokan

Logická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Matematická olympiáda