Obsah

Výchovné poradenství

výchovné poradenství.docx (19520)

 

Marie Smičková, výchovná poradkyně

Kontakt:

telefon – 736 221 960

e-mail –smickova@zsslatinice.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče:

čtvrtek 15,30 – 16,30 hod.

(po předchozí telefonické, či písemné domluvě)

 


 

Problémové chování žáků

 

V případě opakovaného problémového chování žáka bude proveden následující postup a sepsány zápisy:

1. Záznam o jednání se žákem

  • Sepíše třídní učitel se žákem za přítomnosti výchovného poradce, rodiče budou informování mailem
  • Při opakovaném problémovém chování žáka budou pozváni k řešení rodiče.

 

2. Řešení problému s rodiči + sepsání individuálního výchovného plánu ( IVyP)

  • Stanovení konkrétních úkolů a opatření při nedodržení dohody
  • Sepíše třídní učitel se žákem za přítomnosti rodiče a výchovného poradce a žáka

 

3. Při nedodržení IVyP  - řešení problému s rodiči

  • Udělení výchovného opatření – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtaka ředitele školy, druhý nebo třetí stupeň z chování
  • Přítomni: třídní učitel, rodiče, výchovný poradce, popřípadě žák

 

4. Výchovná komise

  • Informace a spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)