Obsah

Projekty

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Chemie

důkaz kyselin ML Staženo: 605x | 10.08.2017

důkaz kyselin PL Staženo: 111x | 10.08.2017

Roztoky kyselé, zásadité - prezentace Staženo: 224x | 10.08.2017

OXID SIŘIČITÝ - prezentace Staženo: 481x | 10.08.2017

Oxid siřičitý ML Staženo: 2438x | 10.08.2017

Oxid siřičitý PL Staženo: 153x | 10.08.2017

Kyselina sírová - prezentace Staženo: 454x | 10.08.2017

kyselina sírová ML Staženo: 3693x | 10.08.2017

kyselina sírová PL Staženo: 117x | 10.08.2017

H2SO4ML Staženo: 3434x | 10.08.2017

H2SO4PL Staženo: 134x | 10.08.2017

Kyselina sírová - prezentace (1) Staženo: 233x | 10.08.2017

neutralizaceML Staženo: 2423x | 10.08.2017

neutralizacePL Staženo: 385x | 10.08.2017

Roztoky kyselé, zásadité - prezentace (1) Staženo: 3092x | 10.08.2017

Hydroxid vápenatý - prezentace Staženo: 1038x | 10.08.2017

hydroxid vápenatý ML Staženo: 4495x | 10.08.2017

hydroxid vápenatý PL Staženo: 845x | 10.08.2017

Oxid vápenatý - prezentace Staženo: 1738x | 10.08.2017

Uhličitan vápenatý - prezentace Staženo: 1017x | 10.08.2017

Stránka