Obsah

Projekty

V současné době nám kromě jiných běží dva velké projekty:

Renovace počítačové učebny

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010109

počítačová učebna

 

Učebna pro zájmové a neformální vzdělávání

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012558

volnočasová učebna

 

Projekty  najdete ve složkách: běžící a ukončené projekty.

 

Fyzika

VIDEO: Určení objemu pevného tělesa užitím Archimédova zákona Staženo: 118x | 10.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – délka tělesa (vzdálenost mezi tělesy) Staženo: 385x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – elektrické napětí Staženo: 136x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – elektrický proud Staženo: 123x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – hmotnost Staženo: 210x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – objem tělesa Staženo: 135x | 09.08.2017

Fyzikální veličiny a jejich měření – teplota Staženo: 372x | 09.08.2017

určení výšky všech žáků1 Staženo: 151x | 09.08.2017

určení výšky všech žáků2 Staženo: 138x | 09.08.2017

krystalizace soli1 Staženo: 5570x | 09.08.2017

krystalizace soli2 Staženo: 134x | 09.08.2017

rychlost1 Staženo: 124x | 09.08.2017

rychlost2 Staženo: 117x | 09.08.2017

změna vnitřní energie1 Staženo: 146x | 09.08.2017

změna vnitřní energie2 Staženo: 120x | 09.08.2017

měření fyzikálních veličin1 Staženo: 222x | 09.08.2017

měření fyzikálních veličin2 Staženo: 150x | 09.08.2017

tepelná výměna1 Staženo: 335x | 09.08.2017

tepelná výměna2 Staženo: 134x | 09.08.2017

změna teploty1 Staženo: 147x | 09.08.2017

Stránka