Obsah

Školská rada

je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád.

Členy školské rady jsou zástupci zřizovatele, rodičů a školy. Členem nemůže být ředitel školy.

 

Složení školské rady:

 

Bc. Ondřej Mikmek zřizovatel
Dana Jahnová zřizovatel
Petra Čepcová škola
Mgr. Dana Krylová škola
Martina Provazová rodiče
Michal Šternberk rodiče