Obsah

Základní informace

PaedDr. Iva Tomášková – ředitelka školy

 

Koncepce školy - prosím čtěte:  pravidelné akce školy

 

Konzultační hodiny

Každý sudý čtvrtek 15.00 - 16.45

V tomto čase jsme tu my - učitelé pro Vás - rodiče, abychom společně pomohli dětem  zvládat školní povinnosti.

Neplatí v době prázdnin.

hurá do školy

Kde nás najdete?

https://www.facebook.com/skolaslatinice/

Od 1.září 2012 pracují v naší škole asistenti pedagoga , kteří se věnují žákům s podpůrnými opatřeními.

Asistenti pedagoga nejsou určeni  jen pro jednotlivé žáky, ale pro práci s celou třídou.

E - bezpečí - Potřebuješ pomoci?

NABÍDKA LETNÍCH AKTIVIT

KE KOŘENŮM (1.36 MB)

 

Rozhodnutím Obce Slatinice došlo od 1.7.2021  ke změně názvu naší organizace na Základní škola, příspěvková organizace.

 

Výsledky přijímacího řízení dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

přijaté děti do MŠ (181.21 kB)

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení žáků do 1.třídy Základní školy Slatinice:

přijímací řízení ZŠ (165.29 kB)

 

Informace k provozu základní školy od 24.5.2021

Žáci prvního i druhého stupně bezrotačně s testováním antigenními testy 1x týdně. 

Všichni žácí se tedy vzdělávají přímo ve škole. Výuka dle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné nosit respirátory, popř. nanoroušky.

Žáci vrátí zapůjčenou techniku nejpozději do 25.5.2021.

 

 

Informace k provozu základní školy od 17.5.2021

Žáci prvního stupně bezrotačně s testováním antigenními testy 1x týdně. Všech 5 ročníků ve škole.

Žáci druhého stupně rotačně s testováním 2x týdně. V tomto týdnu přijdou do školy 6. a 8.třída.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné nosit respirátory, popř. nanoroušky.

Prezenčně vzdělávaní mají výuku včetně odpoledního vyučování. Strava všem prezenčním přihlášená

 

 

Informace k provozu základní a mateřské školy od 10.5.2021

Žáci prvního stupně rotačně s testováním 1x týdně. V tomto týdnu přijdou do školy 1. a 3.třída.

Žáci druhého stupně rotačně s testováním 2x týdně. V tomto týdnu přijdou do školy 7. a 9.třída.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné nosit respirátory, popř. nanoroušky.

Prezenčně vzdělávání mají vyučování včetně odpoledního vyučování. Strava všem prezenčním přihlášená.

 

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Od 10.5.2021 mohou do mateřské školy všechny děti.

Děti se nebudou testovat, ani nemusejí nosit roušky.

Respirátory nadále platí pro dospělé osoby, tedy i pro vás.

Provoz MŠ  6.15 -17.00.

Předškolní děti budou nadále až do konce školního roku chodit venkovním schodištěm

 

 

Informace k provozu základní školy od 3.5.2021

Od 3.5.2021 dochází k úpravě testování ve škole.

Žáci 1.stupně  (v tomto týdnu 2.,4. a 5.tř.) a děti MŠ (předškoláci, kteří půjdou v září do školy a děti rodičů z vybraných oborů) se budou testovat pouze 1x v týdnu (v pondělí).

Od 10.5.2021 se předpokládá, že půjdou rotačně do školy i žáci 2.stupně (testování 2x týdně) a celá mateřská škola.

V týdnu od 10.5.2021 prezenčně  MŠ,1.,3.,7. a 9.třída, distančně 2.,4.,5., 6. a 8.třída,

V týdnu od 17.5.2021  prezenčně MŠ,2.,4.,5.,6. a 8.třída, distančně 1.,3.,7. a 9.třída.

 

 

Zápis do Mateřské školy ve Slatinicích

3.5.-16.5.2021

Způsob zapsání dítěte do mateřské školy

1. elektronicky:

Pro vyplnění přihlášky klikněte na následující odkaz:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSSlatinice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=519

 

Vyplníte všechny údaje v přihlášce a zadáte odeslat.

Na Váš email přijde vyplněná přihláška s dalšími instrukcemi, jak postupovat.

Součástí přihlášení dítěte do mateřské školy je potvrzení lékaře. 

 

 

2. e-mailem pouze však s elektronickým podpisem (žádost ke stažení zde:přihláška MŠ (24.6 kB)

Součástí přihlášení dítěte do mateřské školy je potvrzení lékaře. 

 

3. osobně - pokud si nevíte rady s elektronickou verzí zápisu, anebo máte potíže se zpracováním přihlášky, přijďte do kanceláře školy (denně 8.00 - 14.00, ve čtvrtek 8.00 - 17.00),  rádi vám pomůžeme.

Součástí přihlášení dítěte do mateřské školy je potvrzení lékaře. 

 

 

Výuka od 12.dubna 2021:

v mateřské škole a školní družině se umoňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem i v době distančního týdne, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotníci, pedagogové zajišťující prezenční výuku, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci Úřadu práce ČR, ČSSZ, zaměstnanci Finanční správy ČR a zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1.

Je nutné škole doložit potvrzení zaměstnavatele o výkonu práce.

 

Instruktážní video MŠMT k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=24s

 

Informace k výuce:

informace k výuce (14.09 kB)

Kompletní informace MŠMT:

https://testovani.edu.cz/

Aktuální rozvrhy:

Rozvrh 2.stupeň (13.22 kB)

Rozvrh 5.tř. (10.13 kB)

Rozvrhy 1.-4.tř. zůstávají

 

 

Zápis do základní školy ve Slatinicích:

6.4.-30.4.2021obr

Způsob zapsání dítěte do školy:

1. elektronicky:

Pro vyplnění přihlášky klikněte na následující odkaz:

Vyplníte všechny údaje v přihlášce a zadáte odeslat.

Na Váš email přijde vyplněná přihláška s dalšími instrukcemi, jak postupovat.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSSlatinice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=441

 

2. e-mailem pouze však s elektronickým podpisem (žádost ke stažení zde:přijetí (54 kB)Odklad (35 kB))

 

3. osobně - pokud si nevíte rady s elektronickou verzí zápisu, anebo máte potíže se zpracováním přihlášky, přijďte do kanceláře školy (denně 8.00 - 14.00, ve čtvrtek 8.00 - 17.00),  rádi vám pomůžeme.

zš

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SLATINICÍCH

proběhne elektronicky v období 2.-16.května 2021. Elektronický zápis je ve fázi přípravy. Včas vás budeme informovat o jeho spuštění.

mš

 

 

 

 

 

VYUČOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE  od 1. března 2021 do odvolání. O návratu vašich dětí do školy vás budeme informovat.

Všichni žáci školy se vzdělávají distančně dle rozvrhů, které byly začátkem ledna zaslány a najdete je také na stránkách školy ve složce distanční vzdělávání  zde: zakladni-skola/distancni-vzdelavani/

Rodiče prvňáčků a druháčků obdrží v pondělí odkaz na online výuku.

Uzavírá se i mateřská škola. Rodiče obdrží materiály a nápady pro případné aktivity s dětmi.

Děti budou mít možnost přihlásit se na online povídání s učitelkami.

Předškoláci mají  povinnost účastnit se distančního vzdělávání.

Prvňákům, druhákům a dětem MŠ je strava odhlášena od 1.3. do 21.3.2021.

Odkaz, kde a jak se obrátit s žádostí na ošetřovné. 

Škola potvrzení již vydávat nemůže.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

Děkujeme Vám za trpělivost a za pochopení situace v MŠ, která se stabilizuje a vrací se pomalu do normálu.

Třídy MŠ jsou pravidelně čištěny profesionálním ozónovým generátorem, který odstraňuje viry, plísně a bakterie a zárodky mikroorganismů.

Zatím sice fungujeme jen na jednu třídu, ale po jarních prázdninách  (8.2. -12.2.2021) bych chtěla provoz MŠ zcela obnovit. Pokud byste potřebovali své dítě přihlásit opětovně k docházce, je to možné a z mého úhlu pohledu, již není důvod k obavám.

Od pondělí 1.2.2021 také bude plně fungovat i naše školní jídelna.

S pozdravem a přeji hezké dny

Iva Tomášková, ředitelka školy

 

 

KARANTÉNA V MŠ

děti, které byly přítomny v MŠ Slatinice ve třídě Včeličky,Hvězdičky a Sluníčka dne 15.1.2021, byly v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Těmto dětem se nařizuje karanténní opatření po dobu 10 dní od posledního kontaktu (tj. od posledního dne, kdy byly přítomny v MŠ ve dnech 11.1.-15.1.2021), tedy pokud byly naposledy v MŠ 11.1.2021, karanténní opatření se nařizuje do 21.1.2021 (včetně), pokud byly naposledy v MŠ 12.1.2021, karanténní opatření se nařizuje do 22.1.2021 (včetně), pokud byly v MŠ naposledy 13.1. 2021, karanténní opatření se nařizuje do 23.1.2021 (včetně) pokud byly naposledy v MŠ 14.1. 2021, karanténní opatření se nařizuje do 24.1.2021 (včetně) a pokud byly naposledy v MŠ 15.1.2021, karanténní opatření se nařizuje do 25.1.2021 (včetně), tj. ponechat děti doma, sledovat zdravotní stav dětí, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny. Rodiče dětí bude kontaktovat Krajská hygienická stanice nebo call centrum.

 

 

Vážení rodiče,
hlavní budova  školy je do 21.ledna 2021 uzavřena. Komunikujte prosím telefonicky nebo mailem. Děkujeme za pochopení.

 

děkujeme vám za pomoc vašim dětem s distanční výukou. Děkujeme také za milou zpětnou vazbu, že naše práce má smysl. Vašich pozitivních reakcí si velice vážíme.
Aktuální informace k docházce dětí do školy najdete zde:

Od 4.ledna 2021 zatím do 22.ledna bude výuka probíhat distančně.

Prezenčně budou chodit do školy žáci 1.a.2.třídy.

Ranní družina je zajištěna, odpolední družina do 16.00, dále dle individuální dohody.

Pokud potřebujete zapůjčit techniku, obraťte se na kancelář školy (kapacita je omezená).

Potíže s připojením s vámi vyřeší pan Ferenc tel.774 164 886

Účast na videokonferencích je pro žáky povinná (vychází ze zákona č.561/2004, Školský zákon), rovněž plnění zadaných úkolů je povinné a práci žáků lze klasifikovat. Pokud se žák videokonference neúčastní, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit.

 

Rozvrhy pro distanční výuku:

1.stupeň       1. a 2.třída       prezenční výuka

                       3.třída           1.videoblok    denně     10.45 - 11.15

                                              2. videoblok   denně     12.00 -12.45

                       4.třída            1. videoblok   denně       7.45 - 8.30

                                               2. videoblok   denně     11.00 - 11.45

                       5.třída             1.videoblok    denně       9.30 - 10.30

                                                2. videoblok   denně    12.00 - 13.00

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

 

2.stupeň:   

6.třída

7.třída

8.třída

9.třída

Barevně označený sloupec znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

Informace k obědům:

Vaše dítě má i nadále nárok na oběd (za stejnou cenu, jakou platíte, když chodí do školy).

Od pondělí 4.ledna.2021 jsme odhlásili oběd všem žákům 3.-9.třídy, pokud budete od pondělí oběd pro své dítě chtít, přihlaste se sami přes www.strava.cz, anebo zavolejte 733156828 nejpozději do čtvrtka 13.00

Vaše děti si mohou odnést  jídlo pouze v jídlonosiči. Není možné, aby poobědvaly v jídelně.

Obědy si vyzvedávejte u zásobovacího vchodu (nechoďte žákovským vchodem do jídelny)

Rozpis vyzvedávání obědů:

dle rozvrhu          1.třída                                            12.30          6.třída

dle rozvrhu          2.třída                                            12.45          7.třída

          11.45          3.třída                                            13.00          8.třída     

          12.00          4.třída                                            13.15          9.třída    

          12.15          5.třída

   

Od 4.1.2021 a každý další čtvrtek je kancelář školy otevřena od 7.00 - 17.00 hod.
Ostatní dny po telefonické domluvě.

 

přání

Vánoční prázdniny budou od 18.12.2020 do 3.1.2021.
Přejeme pevné zdraví, krásné Vánoce a lepší rok 2021.

 

 

sova


 

 

 

Naše škola nabízí možnost obalení pracovních sešitů a knih přímo na míru. Cena jednoho obalu cca 18,- Kč. Obraťte se na třídní učitele.

 

 

Aktuality

21.02.2020

Leden 2020

Leden 2020

Tříkrálová sbírka Programy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci pro žáky 7. a 9.tř. Na ptačím krmítku - program v mateřské škole Třeťáci ve Vlastivědném muzeu Úspěch tanečního kroužku na soutěži Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd Lyžování V Hlubočkách pro děti MŠ

Detail

21.02.2020

Prosinec 2019

Prosinec 2019

Mikuláš ve školce a ve škole Deváťáci na Úřadu práce Zábavná fyzika v Olomouci Vánoční dílny v ZŠ i v MŠ Zpívání u vánočního stromu

Detail

10.12.2019

Listopad 2019

Listopad 2019

Exkurze žáků v hněvotínské průmyslové zóně Mystery skype - voláme do Indie Pietní akce u pomníku spadlého vrtulníku Den s BlueBoty - projektový den prvního stupně Z totality ke svobodě  projektový den druhého stupně Vytvoř jednoduchý elektrický obvod  projekt Regionu Haná Schlaris burza středních škol pro deváťáky Věstinická Venuše ve Vlastivědném muzeu

Detail

08.11.2019

Říjen 2019

Říjen 2019

Páťáci a osmáci ve Vlastivědném muzeu S dráčkem na Velký Kosíř - akce pro MŠ a nejmladší školáky Drakiáda Přírodovědný klokan Technolab na Univerzitě Palackého Virtuální návštěva akvária v Kalifornii - 1.stupeň Projektový den Voda Projektový den s BlueBoty Slavnosti podzimu ŠD v Dinoparku

Detail

30.09.2019

Září 2019 ve škole

Září 2019 ve škole

Branný den Kotlíkování Adaptační výjezdy žáků 2.stupně Orientační závod ZŠ a MŠ Slatinice a ZŠ a MŠ Těšetice Den české státnosti v 1.a 2.třídě

Detail

Kalendář akcí