Obsah

Základní informace

PaedDr. Iva Tomášková – ředitelka školy

 

Koncepce školy - prosím čtěte:  pravidelné akce školy

 

Konzultační hodiny

Každý sudý čtvrtek 15.00 - 16.45

V tomto čase jsme tu my - učitelé pro Vás - rodiče, abychom společně pomohli dětem  zvládat školní povinnosti.

Neplatí v době prázdnin.

hurá do školy

Kde nás najdete?

https://www.facebook.com/skolaslatinice/

Od 1.září 2012 pracují v naší škole asistenti pedagoga , kteří se věnují žákům s podpůrnými opatřeními.

Asistenti pedagoga nejsou určeni  jen pro jednotlivé žáky, ale pro práci s celou třídou.

E - bezpečí - Potřebuješ pomoci?

 

Vážení rodiče,
děkujeme vám za pomoc vašim dětem s distanční výukou. Děkujeme také za milou zpětnou vazbu, že naše práce má smysl. Vašich pozitivních reakcí si velice vážíme.
Aktuální informace k nástupu dětí do školy najdete zde:sova

 

od 30.listopadu 2020 se vracejí do školy DEVÁŤÁCI A CELÝ PRVNÍ STUPEŇ.

Platí rozvrh pro prezenční výuku včetně odpoledního vyučování.

6.,7.8. třída se bude vzdělávat formou střídavého vyučování:

30.11.2020 - 4.12.2020 a  14.12.2020 - 18.12.2020 nastoupí prezenčně žáci 6. a 8. ročníku

30.11.2020 - 4.12.2020 a  14.12.2020 - 18.12.2020 se budou distančně učit žáci 7. ročníku

 

7.12.2020 - 11.12.2020 a  21.12.2020 - 22.12.2020 nastoupí prezenčně žáci 7. ročníku

7.12.2020 -11.12.2020 a  21.12.2020 - 22.12.2020 nastoupí distančně žáci 6. a 8. ročníku.

Upravený rozvrh pro distanční vzdělávání bude žákům zaslán.

Děti budou mít teplé oblečení do tříd i ven (časté větrání a přenášení některých aktivit ven).

Školní družina bude  ráno od 6.30, odpoledne do 16.00 hod (déle po dohodě s hlavní vychovatelkou paní Černohousovou).

Od 30.11.2020 budou opět všechny stravující se děti přihlášeny na oběd. Pokud nemáte o oběd zájem, prosíme odhlaste se individuálně.

 

 

Vážení rodiče,

s platností od 18.listopadu 2020 se vracejí do školy žáci 1. a 2.třídy.

Platí rozvrh pro prezenční výuku.

Děti budou mít teplé oblečení do tříd i ven (časté větrání a přenášení některých aktivit ven).

Školní družina bude  ráno od 6.30, odpoledne do 16.00 hod (déle po dohodě s hlavní vychovatelkou paní Černohousovou).

 

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

 

Vážení rodiče,

Z Nařízení vlády se základní školy od středy 14.10.2020 uzavírají.

Výuka bude probíhat distančně. Pokud potřebujete zapůjčit techniku, obraťte se na kancelář školy (kapacita je omezená).

Potíže s připojením s vámi vyřeší pan Ferenc tel.774 164 886

Účast na videokonferencích je pro žáky povinná (vychází ze zákona č.561/2004, Školský zákon), rovněž plnění zadaných úkolů je povinné a práci žáků lze klasifikovat. Pokud se žák videokonference neúčastní, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit.

Žádáme rodiče, aby přes školu online odeslali potvrzení o způsobu distanční výuky svého dítěte (Vzor byl odeslán třídními učiteli).

 

Rozvrhy pro distanční výuku:

1.stupeň       1. a 2.třída       videoblok    denně       8.30 - 10.30 (třídy rozděleny na 1A, 1B, 2A, 2B)

                       3.třída           1.videoblok    denně     10.45 - 11.15

                                              2. videoblok   denně     12.00 -12.45

                       4.třída            1. videoblok   denně       7.45 - 8.30

                                               2. videoblok   denně     11.30 - 12.15

                       5.třída             1.videoblok    denně       9.30 - 10.30

                                                2. videoblok   denně    12.00 - 13.00

Konzultace pro rodiče žáků 1.stupně   ČTVRTEK   16.00 - 16.45

 

2.stupeň:    Rozvrh 6.třída

                     Rozvrh 7.třída

                     Rozvrh 8.třída

                     Rozvrh 9.třída

 

Barevně označený sloupec znamená, že výuka neprobíhá prostřednictvím videohodiny.

Konzultace pro žáky  denně 10.00 - 10.30

Konzultace pro rodiče žáků 2.stupně čtvrtek  15.30 - 16.15

 

Informace k obědům:

Vaše dítě má i nadále nárok na oběd (za stejnou cenu, jakou platíte, když chodí do školy).

Od středy 14.10.2020 jsme odhlásili oběd všem žákům, pokud budete od čtvrtka oběd pro své dítě chtít, přihlaste se sami přes www.strava.cz, anebo zavolejte 733156828 nejpozději do středy 13.00

Vaše děti si mohou odnést  jídlo pouze v jídlonosiči. Není možné, aby poobědvaly v jídelně.

Obědy si vyzvedávejte u zásobovacího vchodu (nechoďte žákovským vchodem do jídelny)

Rozpis vyzvedávání obědů:

11.15          1.třída                                            12.30          6.třída

11.30          2.třída                                            12.45          7.třída

11.45          3.třída                                            13.00          8.třída     

12.00          4.třída                                            13.15          9.třída    

12.15          5.třída

 

 

 

Informace paní ředitelky k střídavému vzdělávání pro žáky 2.stupně

 

Od 1.10.2020 a každý další čtvrtek je kancelář školy otevřena od 7.00 - 17.00 hod.
Ostatní dny po telefonické domluvě.
 

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví oznamujeme, že od 10.září 2020 jsou ve školách povinné roušky ve společných prostorách.

 

Naše škola nabízí možnost obalení pracovních sešitů a knih přímo na míru. Cena jednoho obalu cca 18,- Kč. Obraťte se na třídní učitele.

 

 

Aktuality

21.02.2020

Leden 2020

Leden 2020

Tříkrálová sbírka Programy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci pro žáky 7. a 9.tř. Na ptačím krmítku - program v mateřské škole Třeťáci ve Vlastivědném muzeu Úspěch tanečního kroužku na soutěži Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd Lyžování V Hlubočkách pro děti MŠ

Detail

21.02.2020

Prosinec 2019

Prosinec 2019

Mikuláš ve školce a ve škole Deváťáci na Úřadu práce Zábavná fyzika v Olomouci Vánoční dílny v ZŠ i v MŠ Zpívání u vánočního stromu

Detail

10.12.2019

Listopad 2019

Listopad 2019

Exkurze žáků v hněvotínské průmyslové zóně Mystery skype - voláme do Indie Pietní akce u pomníku spadlého vrtulníku Den s BlueBoty - projektový den prvního stupně Z totality ke svobodě  projektový den druhého stupně Vytvoř jednoduchý elektrický obvod  projekt Regionu Haná Schlaris burza středních škol pro deváťáky Věstinická Venuše ve Vlastivědném muzeu

Detail

08.11.2019

Říjen 2019

Říjen 2019

Páťáci a osmáci ve Vlastivědném muzeu S dráčkem na Velký Kosíř - akce pro MŠ a nejmladší školáky Drakiáda Přírodovědný klokan Technolab na Univerzitě Palackého Virtuální návštěva akvária v Kalifornii - 1.stupeň Projektový den Voda Projektový den s BlueBoty Slavnosti podzimu ŠD v Dinoparku

Detail

30.09.2019

Září 2019 ve škole

Září 2019 ve škole

Branný den Kotlíkování Adaptační výjezdy žáků 2.stupně Orientační závod ZŠ a MŠ Slatinice a ZŠ a MŠ Těšetice Den české státnosti v 1.a 2.třídě

Detail

Kalendář akcí