Obsah

Základní informace

PaedDr. Iva Tomášková – ředitelka školy

 

Koncepce školy - prosím čtěte:  Nástin akcí školy 2019/2020

 

Konzultační hodiny

Každý sudý čtvrtek 15.00 - 16.45

V tomto čase jsme tu my - učitelé pro Vás - rodiče, abychom společně pomohli dětem  zvládat školní povinnosti.

Neplatí v době prázdnin.

Dopis rodičům budoucích prvňáčků:

Vážení rodiče,

Je to nedávno, co jste si domů přinesli malý uzlíček štěstí, naplňovali ho láskou a porozuměním, učili ho nové věci. Čas utíká jako voda a z vašeho malého uplakaného uzlíčku vyrostl skoro PRVŇÁČEK.

Poslední dva měsíce zbývají, než poprvé naostro nasadí aktovku na záda a vy ho poprvé doprovodíte do školy.

Je to pro vás i vaše dítko veliká událost a další velký krok, i na ten je třeba se malinko připravit.

V čem vám můžeme pomoci? Co vám můžeme doporučit?

Povídejte si o tom, jak je škola prima, těšte se na ni spolu s dítětem

Připravte aktovku, pouzdro, papuče, jarmilky a cvičební úbor.

Nenakupujte zatím žádné pomůcky, základní balíček v pěkném kufříku dostanou vaše děti ve škole.

(pastelky, nůžky, tužka, ořezávátko, vodové barvy, plastelína, fixy).

Vy zatím pořiďte jen složku na čísla a písmena.

Naše škola také nabízí možnost obalení učebnic a pracovních sešitů přímo na míru (cena jednoho obalu je 18,- Kč, vydrží i více let a učebnice se samovolně nesvlékají).

První den školního roku 1.září v 7.30 (bez aktovek) se potkáte s paní učitelkou ve škole, nastavíte si pravidla a dostanete další informace.

Do  středy 26.srpna 2020 prosím napište na formanova@zsslatinice.cz , popř. zavolejte 731 143 700, zda máme s vašim dítětem počítat 1.září s obědem a družinou (první školní den bývá družina do 15.00 hod.).

 

 

Na vás a vaše děti se těší kolektiv ZŠ a MŠ Slatinice.

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Slatinice přejí všem krásné, zdravé a bezpečné léto.
léto

 

Závěr školního roku

vysvědčení

Školní rok bude ukončen v pátek 26.června 2020

Předání vysvědčení proběhne také v pátek 26.června 2020.

O způsobu předání vysvědčení budou rodiče i žáci informováni třídními učiteli

29.6. a 30.6. 2020 je ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Konzultace pro žáky 2.stupně

Pondělí                          8.00 - 9.30       na základě elektronické přihlášky

Úterý a čtvrtek              8.00 - 9.30       žáci oslovení třídními učiteli

Středa                            8.00 - 9.30        žáci vzdělávající se dle § 16 školského zákona

 

Informace k docházce žáků 1.stupně

Harmonogram příchodu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020:

Třída Příchod do školy Začátek vyučování Konec vyučování + odchod do jídelny

1.   7:30 hod.     7:45 hod.     10:50 hod.

2.   7:45 hod.     8:00 hod.     11:20 hod.

3.   8:00 hod      8:15 hod.     11:50 hod.

4.   8:15 hod.     8:30 hod.     12:15 hod.

5.   8:30 hod.     8:45 hod.     12:30 hod.

 

Žák předá třídnímu učiteli Čestné prohlášení s aktuálním datem 25.5.2020. Bez čestného prohlášení nebude žákovi umožněn přístup do školy.

Třídní učitelé si vyzvednou své žáky v uvedenou dobu před školou, žáci se přezují, vydezinfikují si ruce a společně odejdou do svých tříd, ve kterých bude probíhat výuka.

Každý žák si donese 2 roušky v igelitovém sáčku.

Rozvrh hodin bude upraven. Nebude probíhat VV, PČ, HV a TV.

Přestávky budou děti za příznivého počasí trávit převážně venku na školním dvoře. Proto Vás žádáme o vhodné oblečení a obuv dětí.

Ranní družina nebude v provozu. Odpolední družina bude probíhat po obědě do 16:00 hod.

Do školy mohou vstupovat pouze děti. Rodiče musí na své děti čekat před školou.

 

Přehled přijatých dětí do mateřské školy ZŠ a MŠ Slatinice pro školní rok 2020/2021

MŠ přijatí

 
Přehled přijatých žáků do 1.třídy ZŠ a MŠ Slatinice pro školní rok 2020/2021

přijatí

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhne bez dětí i rodičů v době 2.5.-16.5.2020. Bližší informace najdete zde:

Informace k zápisu do mateřské školy

Žádost o přijetí do MŠ

Čestné prohlášení o očkování dítěte

 

 

Možnost příměstského tábora ve Slatinicích:

Cestičkou lesních skřítků

Po stopách našich předků

Kreativní svět

 

Několik slov...

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás pozdravila aspoň prostřednictvím webových stránek naší školy a poděkovala Vám za podporu, kterou poskytujete svým dětem při distančním vzdělávání, které není jednoduché pro žáky, pro vás a v neposlední řadě i pro učitele. Všichni se učíme pracovat a fungovat v nových podmínkách a snažíme se to ulehčit dětem i Vám. Pevně věřím, že toto období, kterým nyní procházíme, společnými silami zvládneme a už se těšíme, až přivítáme žáky ve školních lavicích a vše bude aspoň částečně ve starých kolejích.  

                                                                                         PaedDr. Iva Tomášková

                                                                                         Ředitelka školy

 

A teď trochu z jiného soudku:

 

Rodičům,

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za podporu,

kterou denně dáváte svým dětem bez odporu.

Vím, že je to vás nová situace

a že máte spoustu jiné práce,

přesto vám patří velký obdiv, jak vše zvládáte

a svým dětem společně s námi pomáháte.

 

Našim žákům,

Chválím a zdravím nyní naše žáky,

kterým velká pochvala patří taky,

že se učí a pracují svědomitě,

zadané úkoly plní hbitě.

Věřím, že distanční způsob výuky je velmi baví

a při vzdělávání se snad neunaví.

 

Učitelům

Učitelům patří taky velký obdiv,

Že v hlavách žáků nezpůsobí odliv,

Věřte, že se atmosféra zhustí

než videovýuku prvně spustí.

Já popřát chci vám všem,

Chraňte si své zdraví den co den.

COVID nebude mít šanci růst

 A pak skončí náš školní půst.

 

 

Stravování

Vzhledem k nízkému počtu zájemců a stravování v době uzavření škol školní jídelna vařit nebude.

 

 

Objednávky stravování

Zájemci o obědy ze školní jídelny, je nutné, abyste se do středy 8.4.2020 přihlásili ve školní jídelně u paní Dolínkové, a to buď telefonicky: 733156828 nebo e-mailem: dolinkova@zsslatinice.cz.

Cena oběda 70,- Kč. Můžete si objednat, kolik porcí potřebujete.

 

Děkujeme

 
Možnost stravování pro děti i rodiče

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Slatinice nabízí možnost stravování pro děti, rodiče a cizí strávníky od 14. dubna po dobu uzavření škol. Cena oběda: 70,- Kč. V případě zájmu kontaktujte paní Hrubou.
tel. Číslo: 731 143 700
email: referent@zsslatinice.cz

 
Zápis do 1.třídy 

Pro vyplnění přihlášky klikněte na následující odkaz: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSSlatinice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Vyplníte všechny údaje v přihlášce a zadáte odeslat.

Na Váš email přijde vyplněná přihláška.

Přihlášku si prohlédnete a doplníte do ní údaje, které chybí.

A teď už zbývá jen doručit přihlášku škole. Máte tyto možnosti.

 

  1. Přihlášku pošlete do školy datovou schránkou.
  2. Přihlášku pošlete elektronicky s elektronickým podpisem.
  3. Přihlášku vytisknete, podepíšete a zašlete poštou na adresu školy 
  4. Přihlášku máte možnost odevzdat osobně ve škole. V pondělí, středu a pátek. V době od 8.00 do 14.00

 

Pokud se nebudete přihlašovat elektronicky a vyplňovat elektronickou přihlášku, vytiskněte si a vyplňte níže přiloženou přihlášku nebo žádost o odklad školní docházky a přineste do školy.

Přihláška do základní školy

Žádost o odklad školní docházky

zápis

Rozvrh videolekcí najdete zde v přílohách:

Rozvrh 1.stupeň

Rozvrh 2.stupeň

Rodiče všech dětí do 13 let si mohou elektronicky požádat kancelář školy o formulář na ošetřování člena rodiny. Mailové žádosti směřujte na referent@zsslatinice.cz. Do žádosti uveďte jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, na které chcete uplatnit ošetřovné. Žádosti je možné vyzvednout také osobně ve škole od 1.4.2020 v pondělí a středu 8.00 -14.00 hod.

Z důvodu šíření koronaviru nařídilo Ministerstvo zdravotnictví uzavření základních, středních a vysokých škol. O délce opatření vás budeme informovat. Žáci budou sledovat Školu online,kde budou mít vyvěšeny úkoly ke splnění.

Od 17.3.2020 do odvolání z rozhodnutí zřizovatele uzavíráme také Mateřskou školu ve Slatinicích.

Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky na střední školy

 

 

 
Fotbalový kemphurá do školy

 

Kde nás najdete?

https://www.facebook.com/skolaslatinice/

 

Od 1.září 2012 pracují v naší škole asistenti pedagoga , kteří se věnují žákům s podpůrnými opatřeními.

Asistenti pedagoga nejsou určeni  jen pro jednotlivé žáky, ale pro práci s celou třídou.

 

E - bezpečí - Potřebuješ pomoci?

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

21.02.2020

Leden 2020

Leden 2020

Tříkrálová sbírka Programy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci pro žáky 7. a 9.tř. Na ptačím krmítku - program v mateřské škole Třeťáci ve Vlastivědném muzeu Úspěch tanečního kroužku na soutěži Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd Lyžování V Hlubočkách pro děti MŠ

Detail

21.02.2020

Prosinec 2019

Prosinec 2019

Mikuláš ve školce a ve škole Deváťáci na Úřadu práce Zábavná fyzika v Olomouci Vánoční dílny v ZŠ i v MŠ Zpívání u vánočního stromu

Detail

10.12.2019

Listopad 2019

Listopad 2019

Exkurze žáků v hněvotínské průmyslové zóně Mystery skype - voláme do Indie Pietní akce u pomníku spadlého vrtulníku Den s BlueBoty - projektový den prvního stupně Z totality ke svobodě  projektový den druhého stupně Vytvoř jednoduchý elektrický obvod  projekt Regionu Haná Schlaris burza středních škol pro deváťáky Věstinická Venuše ve Vlastivědném muzeu

Detail

08.11.2019

Říjen 2019

Říjen 2019

Páťáci a osmáci ve Vlastivědném muzeu S dráčkem na Velký Kosíř - akce pro MŠ a nejmladší školáky Drakiáda Přírodovědný klokan Technolab na Univerzitě Palackého Virtuální návštěva akvária v Kalifornii - 1.stupeň Projektový den Voda Projektový den s BlueBoty Slavnosti podzimu ŠD v Dinoparku

Detail

30.09.2019

Září 2019 ve škole

Září 2019 ve škole

Branný den Kotlíkování Adaptační výjezdy žáků 2.stupně Orientační závod ZŠ a MŠ Slatinice a ZŠ a MŠ Těšetice Den české státnosti v 1.a 2.třídě

Detail

Kalendář akcí